Halld meg szavaimat...
Tizenegy új zsoltár
"Tizenöt évvel az első Zsoltáraink megírása után új énekeket írtunk.

Az első Zsoltársorozat Tizenöt Zsoltár címmel 1997-ben jelent meg. A verseket a bibliai szövegek nyomán ezúttal is Sumonyi Zoltán írta, a dalokat Gryllus Dániel komponálta, kivéve a 104. Zsoltár dallamát, amit Sebestyén Mártának köszönhetünk.

Az új sorozat tehát szellemiségében és az alkotók, előadók személyében is azonos az első zsoltáros cd-vel, Dallamai közt sok a népdalszerű, a magyar, zsidó, középkori és mai hangzású dallamok egymás mellett szerepelnek. Talán ebből is érződhet, hogy a zsoltárok több ezer éves, Istent megszólító sorai a mai ember érzésvilágát éppúgy tükrözik, mint a középkoriakét és az ókoriakét." - Gryllus Dániel


1. A 98. Zsoltár: "Zengjen újra énekünk..."
2. A 104. Zsoltár: "Dícsérd az Urat, lelkem!"
3. A 6. Zsoltár: "Uram, ne büntess engemet"
4. A 45. Zsoltár: "Fölbuzog a dal szívemből..."
5. A 46. Zsoltár: "Erős vár a mi Istenünk"
6. A 78. Zsoltár: "Népem, figyelmezzél tanításaimra..."
7. A 19. Zsoltár: "Nap a napnak mond beszédet..."
8. A 44. Zsoltár: "Isten, hallottuk hírét..."
9. A 130. Zsoltár: "Mélyből dörömbölök..."
10. A 39. Zsotár: "Uram! Jelentsd meg halálomnak napját..."
11. A 148. Zsoltár: "Dícsérje mind az Úr nevét..."