Mint a szép híves...
A reformáció korának énekeiből
Ez a gyűjtemény a Duna TV Semper refomanda című, a reformáció korának énekeit bemutató sorozatához készült felvételeket tartalmazza. A szövegekhez tartozó, XVI. századi, és XVI. századi eredetű dallamok megtalálásában H. Hubert Gabriella és Csörsz Rumen István segítettek. Ezek a dallamok néhol eltérnek a ma használatosaktól, ahogy a fordítások is. (Kivételt képez a Szegedi Kis István-vers dallama, amit én írtam, mert ilyen strófaszerkezetű korabeli dallam nem került elő.) A feldolgozásoknál nem törekedtem korhűségre, de azt hiszem, ez teljességgel a protestáns hagyományok szerint van így. Gondoljunk például arra, hogy Luther egy gregorián éneket alakított át saját korának megfelelő népénekké, ezt a magyar tanítványok "magyarosították" vagy más dallammal énekelték. Mi megszoktuk, hogy a gregoiránból lett XVI. századi éneket barokk feldolgozásban halljuk. Innen csak egész kis lépés, hogy énekelhetjük gitárkísérettel, néhol talán kicsit más ritmusban.

1. Théodore de Beze: Mint a szép híves patakra...
2. Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről
3. Luther Márton: Húsvéti dicséret
4. Bornemisza Péter: Búcsúének
5. Skarica Máté: Dávid Doég gonoszságát, hogy látá...
6. Batizi András: Pünkösdi sequentia
7. Dobai András: Az utolsó ítéletről
8. Szegedi Kis István: A török rabságból való kiszabadulásáért hálaadás
9. Dévai Bíró Mátyás: Az igaz hit által való idvözülésnek módjáról
10. Luther Márton: Karácsonyra angyali szózat
11. Sziráki Balázs: Házasének
12. Théodore de Beze: Tebenned bíztunk eleitől fogva
13. A Bártfai énekeskönyvből: Prédikáció utáni dicséret
14. Sylvester János: Dicséret a Krisztusnak feltámadásáról
15. Paulus Speratus: Eljött hozzánk az üdvösség
16. Paul Eber: Könyörgés Krisztus közbenjárásáért
17. Sztárai Mihály: Szent Dávid próféta éneklő könyvének...
18. Luther Márton: Bűnösök, hozzád kiáltunk
19. Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen...
20. Lövei Balázs Isten: Áldásának Házárul
21. Bogáti Fazakas Miklós: Hívek, az Istent velem dícsérjétek
22. Luther Márton: Erős várunk nekünk az Isten